Tài trợ bởi vatgia.com

HIỂU THÊM

HIỂU THÊM

(Wedding Invitations) và Thiệp Save The Date?
chúng ta đã từng gặp rất nhiều thiệp cưới độc đáo, có thiệp là Wedding Invitations, có thiệp là Save The Date vốn vẫn còn rất xa lạ với người Việt Nam, vậy giữa 2 từ này có gì khác nhau?

Thông thường một set thiệp cưới phương Tây sẽ gồm có:

1. Thiệp mời Wedding Invitations: bao gồm những thông tin quan trọng nhất như tên, thời gian, địa điểm.
2. RSVP card: là viết tắt của cụm từ tiếng Pháp "répondez s'il vous plaît" có nghĩa là Xin vui lòng trả lời, bạn có đến tham gia sự kiện được không.

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 0913 868 065
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype Mr Minh
0913 868 065

video

b?n d?
backtop